Home Tin tức 𝕊Ốℂ: Vy Oanh вị đáɴʜ đến mặt ѕưɴɢ ʜúᴘ, вầm tím ѕαu khí gửí đơn чêu cầu вảσ vệ khẩn cấp vì вị đє dọα

𝕊Ốℂ: Vy Oanh вị đáɴʜ đến mặt ѕưɴɢ ʜúᴘ, вầm tím ѕαu khí gửí đơn чêu cầu вảσ vệ khẩn cấp vì вị đє dọα

0
𝕊Ốℂ: Vy Oanh вị đáɴʜ đến mặt ѕưɴɢ ʜúᴘ, вầm tím ѕαu khí gửí đơn чêu cầu вảσ vệ khẩn cấp vì вị đє dọα

AAAAAAAĐᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ʙị ᴛʀùᴍ ʙᴀᴏ ʙố đáɴʜ đếɴ ᴍặᴛ sưɴɢ ʜúᴘ ᴠà ʙầᴍ ᴛíᴍ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ɢửɪ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠàᴏ ɴɢàʏ ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟼 ᴠà 𝟸𝟻/𝟷𝟶, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠɪệᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ sử ᴅụɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ để đăɴɢ ᴛɪɴ, ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ (ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ) đưᴀ ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄᴀ sĩ, ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴠʏ ᴏᴀɴʜ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢửɪ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛʜì ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍìɴʜ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ɴặᴄ ᴅᴀɴʜ ᴋʜủɴɢ ʙố ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ɴʜư sᴀᴜ: “sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ᴛố ɢɪáᴄ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, đã ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ɢọɪ đɪệɴ, ɴʜắɴ ᴛɪɴ, ᴠàᴏ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ đᴇ ᴅọᴀ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí đᴇ ᴅọᴀ ᴄả sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ.

ʜơɴ ɴữᴀ, ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴠà ʜàɴʜ độɴɢ ɢầɴ đâʏ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đềᴜ ᴛỏ ᴛʜáɪ độ ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ sẽ ʟêɴ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴠà đếɴ ᴛậɴ ɴơɪ (ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ) để đɪ ‘ᴛʜăᴍ’ ɢặᴘ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴛặɴɢ ʜᴏᴀ, ᴋᴇᴍ ᴄʜốɴɢ ɴʜụᴄ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ᴛố ᴄáᴏ ʙà ʜằɴɢ…”.

 

ᴍớɪ đâʏ, ᴄáɪ ᴛêɴ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛừ ᴋʜóᴀ đượᴄ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ ɢᴏᴏɢʟᴇ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍộᴛ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɴữ ᴄᴀ sĩ ʙị ᴛʀùᴍ ʙᴀᴏ ʙố ᴠà đáɴʜ đếɴ ʙầᴍ ᴛíᴍ ᴍặᴛ ᴍàʏ, sưɴɢ ʜúᴘ ɴʜɪềᴜ ᴄʜỗ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ. ᴄʜᴜʏệɴ ɢì đã ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠớɪ ɴữ ᴄᴀ sĩ ɢɪữᴀ ồɴ àᴏ “đấᴜ ᴛố” ᴠớɪ ᴄᴇᴏ Đạɪ ɴᴀᴍ?

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ǫᴜᴀ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, đâʏ ᴄʜỉ ʟà ʜàɴʜ ảɴʜ đượᴄ ᴄắᴛ ʀᴀ ᴛừ ᴘʜɪᴍ ᴄᴀ ɴʜạᴄ “ᴛʀọɴ đờɪ ʙêɴ ᴇᴍ” ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ʟý ʜảɪ ᴍà ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đóɴɢ ɴữ ᴄʜíɴʜ. ᴅù đâʏ ᴄʜỉ ʟà ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴍ ᴄᴀ ɴʜạᴄ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ɢâʏ ᴄʜú ý ʟớɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ᴍớɪ đâʏ, sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟿/𝟷𝟷, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ “ǫᴜậᴛ” ɴɢượᴄ ᴛʀở ʟạɪ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴋʜɪ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴛộɪ ᴄố ý ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜằɴɢ ʜữᴜ. Đếɴ ɴᴀʏ ᴅʀᴀᴍᴀ ɢɪữᴀ ᴄᴇᴏ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴠà ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴàᴏ ʜạ ɴʜɪệᴛ.

Trước đó, ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ đã ɢửɪ đơɴ đề ɴɢʜị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙảᴏ ᴠệ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴠì ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị đᴇ ᴅọᴀ. xáᴄ ɴʜậɴ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛốɪ 𝟻.𝟷𝟷, ʟᴜậᴛ sư đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ.

ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴠɪệᴄ ʙị đᴇ ᴅọᴀ xảʏ ʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄô ɢửɪ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴠà đơɴ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ɴɢàʏ 𝟸𝟷.𝟼.𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴠà 𝟸𝟻.𝟷𝟶.𝟸𝟶𝟸𝟷.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ đơɴ ɴàʏ, ɴữ ᴄᴀ sĩ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴠà xử ʟý ᴋʜɪ ʙị ʙà ʜằɴɢ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴠà ʟàᴍ ɴʜụᴄ ʙằɴɢ ɴʜɪềᴜ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ɴʜư đăɴɢ ᴛɪɴ, ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đưᴀ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ…

ɢɪọɴɢ ᴄᴀ Đồɴɢ xᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄô ɢửɪ đơɴ đɪ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢọɪ đɪệɴ, ɴʜắɴ ᴛɪɴ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ đᴇ ᴅọᴀ sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄô. ᴠì ᴠậʏ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ʙảᴏ ᴠệ ᴄô ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟿/𝟷𝟷, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛᴜʏếɴ ʙố đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ʙởɪ ᴛộɪ ᴄố ý ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜằɴɢ ʜữᴜ, ɴɢᴜʏêɴ ᴠăɴ đᴏạɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ:

“Quý vị thân mến,

ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛôɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴠớɪ ᴛộɪ ᴄỐ Ý ᴄʜỐɴɢ ᴘʜÁ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʜằɴɢ ʜữᴜ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄó đạɪ ɴɢᴜʏệɴ ɢóᴘ 𝟺ʜᴀ đấᴛ ᴠớɪ ɢɪá ᴛʀị 𝟷𝟶𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ để ʟàᴍ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴍᴜᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠà ᴅụɴɢ ᴄụ ʏ ᴛế để ɢɪúᴘ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. ɴʜưɴɢ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ đã ᴄỐ ᴛÌɴʜ xᴜʏÊɴ ᴛẠᴄ, ᴄʜỐɴɢ ᴘʜÁ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴠà ʟᴜôɴ ᴄả ᴄá ɴʜâɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ. Đâʏ ʟà ᴍộᴛ ʜàɴʜ độɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ɴɢᴀʏ ɢɪữᴀ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴍà ᴛʜủ ᴛướɴɢ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ʀấᴛ ʀõ ʀàɴɢ, ɴêᴜ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ʀấᴛ ʀõ ʀàɴɢ, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ ᴠà ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ɴỗ ʟựᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛầɴɢ ʟớᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄả ɴướᴄ ᴄʜÍɴʜ ʟÀ ᴛỘɪ Áᴄ!

ᴛʜế ᴍà độɴɢ ᴄơ ɴàᴏ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ʟàᴍ đɪềᴜ ɴàʏ? ᴠì ᴛôɪ ᴠà ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴋʜÔɴɢ ʜỀ ǫᴜᴇɴ ʙɪẾᴛ ɴʜᴀᴜ ᴛʀướᴄ đó. ᴛôɪ sẽ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ʀõ ᴛỔ ᴄʜỨᴄ ᴘʜẢɴ ĐỘɴɢ ɴÀᴏ ĐỨɴɢ sᴀᴜ ʟƯɴɢ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ đã ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ɢɪẬᴛ ᴅÂʏ để ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ʟàᴍ đɪềᴜ đó. ᴠà ᴍᴀɴɢ ý đồ ɢì ᴍà ᴠʏ ᴏᴀɴʜ ᴄùɴɢ ɴʜóᴍ ʜᴜỳɴʜ ɴɢọᴄ ᴛʜɪêɴ ᴠươɴɢ đáɴʜ ᴘʜá ᴠàᴏ ɴʜà ᴍáʏ ᴏxʏ, ᴠàᴏ ǫᴜỹ ǫᴜỹ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ!

Quý vị hãy chờ xem tôi nói được sẽ làm được!
Nguyễn Phương Hằng”.

sự ᴠɪệᴄ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here