Home Tin tức NÓNG: Bà Phương Hằng trực tiếp đến toà soạn gặp nhà báo Hàn Ni, ‘đố xin gặp được, ruồi nhặng đuổi còn không kịp’

NÓNG: Bà Phương Hằng trực tiếp đến toà soạn gặp nhà báo Hàn Ni, ‘đố xin gặp được, ruồi nhặng đuổi còn không kịp’

0
NÓNG: Bà Phương Hằng trực tiếp đến toà soạn gặp nhà báo Hàn Ni, ‘đố xin gặp được, ruồi nhặng đuổi còn không kịp’

ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ɢặᴘ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴍìɴʜ ᴍᴜốɴ ɢặᴘ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟻/𝟷𝟷, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀợ ʟý ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴄᴇᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ đếɴ ᴛòᴀ sᴏạɴ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ʙáᴏ sàɪ ɢòɴ ɢɪảɪ ᴘʜóɴɢ ɴʜư đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ. ᴄụ ᴛʜể, ʙà ᴄʜủ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ǫᴜý ᴠị ơɪ, ɴɢàʏ ᴍᴀɪ (𝟷𝟼/𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷), ᴛôɪ sẽ ᴠẫɴ đếɴ ᴛòᴀ sᴏạɴ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ʙáᴏ sàɪ ɢòɴ ɢɪảɪ ᴘʜóɴɢ ɴʜé ǫᴜý ᴠị!”

ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄũɴɢ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ, ʙà đã ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đếɴ ʜᴏᴛʟɪɴᴇ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ʙáᴏ để xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜộᴄ ɢặᴘ ɴàʏ. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ, 𝟷𝟶ʜ𝟶𝟶 sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟷𝟷, ʙà ʜằɴɢ sẽ ᴠẫɴ đếɴ ᴄᴀᴏ ốᴄ ʜᴏàɴɢ ᴠɪệᴛ, số 𝟹𝟺 ʜᴏàɴɢ ᴠɪệᴛ, ᴘʜườɴɢ 𝟺, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛìᴍ ɢặᴘ ᴛổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ để ᴛʀᴀᴏ đổɪ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ, đã ǫᴜá ɢɪờ ʜẹɴ ᴛớɪ ᴋʜᴏảɴɢ ɢầɴ 𝟸 ᴛɪếɴɢ, ɴữ ᴄᴇᴏ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀướᴄ ᴛʀụ sở ʙáᴏ để ɢặᴘ ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ ɴʜư đã ɴóɪ ᴛʀướᴄ đó. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ đườɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠɪệᴛ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ để ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ.

ɴʜưɴɢ ɴóɪ ʟà ʟàᴍ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟺ʜ, ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ đᴀɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ đếɴ ᴛᴏà sᴏạɴ ʙáᴏ sàɪ ɢòɴ ɢɪảɪ ᴘʜóɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻-𝟷𝟶 ᴘʜúᴛ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ, ᴠợ ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ địᴀ đɪểᴍ ɴʜưɴɢ ᴘʜíᴀ ᴛᴏà sᴏạɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʀᴀ ᴛừ ᴄʜốɪ ɢặᴘ ɢỡ ʙà.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛừ đợᴛ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ, ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ ᴋʜôɴɢ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ. ᴋʜɪ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴɢỏ ý ᴍᴜốɴ đượᴄ ɢặᴘ ᴛổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ ᴛʜì ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍặᴛ. ᴘʜíᴀ ᴛᴏà sᴏạɴ ᴄũɴɢ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴘ ᴋʜáᴄʜ ᴠì ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. “Đâʏ ʟà ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛôɪ ɴóɪ đượᴄ ʟàᴍ đượᴄ, ᴋʜôɴɢ ɴóɪ sᴀɪ. ᴛôɪ ᴄʜơɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜạʏ, đếɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴛư ᴄáᴄʜ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đóɴ ᴛɪếᴘ ᴛôɪ”, ʙà ʜằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴛʀướᴄ đó íᴛ ɢɪờ, “ʙôɴɢ ʜồɴɢ ᴛʜéᴘ ʟàɴɢ ʙáᴏ” ʜàɴ ɴɪ ᴄòɴ đăɴɢ đàɴ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ʟêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴋèᴍ ʙứᴄ ảɴʜ ᴄầᴍ ᴍáʏ ᴄʜụᴘ ʜìɴʜ ʀằɴɢ: “ɴƠɪ ᴠĂɴ ʜᴏÁ ᴋʜÔɴɢ ᴛɪẾᴘ ᴠÔ ᴠĂɴ ʜᴏÁ! Đố xɪɴ ɢặᴘ đượᴄ ᴀɪ! ʀᴜồɪ ɴʜặɴɢ đᴜổɪ ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ, ᴀɪ ᴍà ᴛɪếᴘ! ᴛʜɪệᴛ ảᴏ ᴛưởɴɢ… ᴘ/s: ɢóᴄ súɴɢ ɴàʏ ᴄʜᴜẩɴ ʜᴇᴍ ᴄả ɴʜà?”

ᴛừ sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴛʀướᴄ ᴛʀụ sở ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛʜɪ ᴛʜᴏảɴɢ ᴄó ᴠàɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜạʏ đếɴ ɴɢó ɴɢʜɪêɴɢ ɴʜưɴɢ ʟậᴘ ᴛứᴄ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ đɪ ɴơɪ ᴋʜáᴄ. ᴍộᴛ ᴠàɪ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢᴏạɪ ʟệ, đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɢɪảɪ ᴛáɴ ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ. ᴘʜíᴀ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀụ sở ᴄủᴀ ʙáᴏ ɴàʏ, ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ᴠẫɴ ʏêɴ ắɴɢ ɴʜư ɴɢàʏ ᴛʜườɴɢ. ᴛʀướᴄ ᴄổɴɢ, ᴍộᴛ ᴠàɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ɴɢồɪ ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here