Home Tin tức Nóng: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn yêu cầu ᴋʜởɪ ᴛố bà Nguyễn Phương Hằng

Nóng: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn yêu cầu ᴋʜởɪ ᴛố bà Nguyễn Phương Hằng

0
Nóng: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn yêu cầu ᴋʜởɪ ᴛố bà Nguyễn Phương Hằng

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜà ʙáᴏ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ʜɪểɴ ᴄó đơɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ʙᴜộᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜụᴄ ᴍạ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ɴʜà ɴướᴄ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟽-𝟷𝟷, ɴʜà ʙáᴏ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ʜɪểɴ, ᴘʜó ᴛổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó đơɴ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.
ᴛʜᴇᴏ đó, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜởɪ ᴛố ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠì ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ; ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ; ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

ᴛʀᴏɴɢ đơɴ, ôɴɢ ʜɪểɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sự ᴠɪệᴄ ʙắᴛ đầᴜ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ôɴɢ ᴛʀả ʟờɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴠớɪ ʙáᴏ đɪệɴ ᴛử Đàɪ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴠᴏᴠ), ᴠề ᴄáᴄ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʜɪếᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴠớɪ ᴄʜủ đề “ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ǫᴜʏềɴ xúᴄ ᴘʜạᴍ ʙấᴛ ᴋỳ ᴀɪ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ”.

ᴛʜᴇᴏ ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ, ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ʙàɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ʟà ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ, ɴʜậɴ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ǫᴜʏ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ɢóᴄ độ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ʜọᴄ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʙáᴏ ᴄʜí.

ᴛʜế ɴʜưɴɢ ʙà ʜằɴɢ đã ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙàɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴛʀêɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ᴄôɴɢ ᴋíᴄʜ, ɢáɴ ɢʜéᴘ, ǫᴜʏ ʙᴜộᴄ ᴄʜᴏ ʙà ᴘʜảɪ đɪ ᴛù. ᴛừ đó, ʙà ʜằɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ɴɢôɴ ᴛừ ɴʜụᴄ ᴍạ, ʙịᴀ đặᴛ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠà ᴠợ ôɴɢ. Đɪềᴜ ɴàʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đếɴ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴋéᴏ ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ʜệ ʟụʏ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ.

Ôɴɢ ʜɪểɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴠɪệᴄ ʙà ʜằɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ, sử ᴅụɴɢ ᴍạɴɢ ᴍáʏ ᴛíɴʜ, ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ để ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ʙịᴀ đặᴛ, ɴʜằᴍ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ.

“ᴛôɪ ʟà ɴʜà ʙáᴏ, ʟà ʜộɪ ᴠɪêɴ ʜộɪ ɴʜà ʙáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ʟà ᴘʜó ᴛổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛᴘʜᴄᴍ. ᴠɪệᴄ ʙà ʜằɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴛôɪ ᴠà ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴛôɪ đã ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛớɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴠà ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴍà ᴛôɪ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ” – ôɴɢ ʜɪểɴ ɴêᴜ ᴛʀᴏɴɢ đơɴ.

ᴠề ᴅâɴ sự, ôɴɢ đề ɴɢʜị ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ᴅâɴ sự ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙà ʜằɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ xɪɴ ʟỗɪ.

ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ để sớᴍ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ, ɴʜằᴍ ʙảᴏ ᴠệ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ đã ᴄó đơɴ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛố ᴛụɴɢ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʙᴜộᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍạɴɢ ᴍáʏ ᴛíɴʜ, ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ đɪệɴ ᴛử để ɴʜụᴄ ᴍạ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ɴʜà ɴướᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đơɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ʜɪểɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ᴛʜì ʙà ʜằɴɢ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴠà ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴛăɴɢ số ʟượɴɢ, ᴛầɴ sᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ để ɴʜụᴄ ᴍạ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ ʜɪểɴ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄả ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ, ᴄôɴɢ ᴀɴ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʙịᴀ đặᴛ, ʟᴏᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ɢóɪ ɢọɴ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ôɴɢ ʜɪểɴ ʜᴀʏ ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴍà ɴᴀʏ đã ɴʜằᴍ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙáᴏ ᴄʜí ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà ᴛʜậᴛ sự ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ʜơɴ ʟà ɢɪọɴɢ đɪệᴜ ɴɢôɴɢ ᴄᴜồɴɢ xᴜʏêɴ ᴛạᴄ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ ᴠề ᴄʜế độ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴍà ʙà ᴛᴀ ɴêᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ.

 

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʜɪểɴ, ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ, ʟờɪ ʟẽ, ɴɢôɴ ᴛừ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ đềᴜ đɪ ɴɢượᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ǫᴜʏ ᴘʜạᴍ, ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, đạᴏ đứᴄ, ᴛʜᴜầɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍỹ ᴛụᴄ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Đâʏ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄầɴ ᴘʜảɪ xử ʟý ᴛʀɪệᴛ để, ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ.

“ᴛôɪ ʟàᴍ đơɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴠɪệᴄ ʙᴜộᴄ ʙà ʜằɴɢ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ɴɢᴀʏ ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ, ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ɴɢôɴ ʟᴜậɴ để ɴʜụᴄ ᴍạ, ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴛôɪ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠà ɴʜà ɴướᴄ”, ôɴɢ ʜɪểɴ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ, ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ, ʙà ᴛʀươɴɢ ᴠɪệᴛ ʜà ᴄũɴɢ ᴄó đơɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʙảᴏ ᴠệ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙà ʜằɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ, đᴇ ᴅᴏạ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛʀả đũᴀ ɴɢườɪ ᴛố ᴄáᴏ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ ᴄũɴɢ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠề ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ- ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ʙị ᴛáᴍ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó đơɴ ᴛố ᴄáᴏ.

ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɢồᴍ: ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ, ʟᴜậᴛ sư ʟê ᴛʜàɴʜ ᴋíɴʜ ᴠà ʙà ᴛʀươɴɢ ᴠɪệᴛ ʜà.

ᴄòɴ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄó đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɢồᴍ: ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ ᴠà ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here