Home Tin tức Quảng Trị: Thủy Tiên cứu trợ không có sự tham gia của địa phương, không kiểm đếm tiền, không kí xác nhận

Quảng Trị: Thủy Tiên cứu trợ không có sự tham gia của địa phương, không kiểm đếm tiền, không kí xác nhận

0
Quảng Trị: Thủy Tiên cứu trợ không có sự tham gia của địa phương, không kiểm đếm tiền, không kí xác nhận

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛạɪ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴋʜôɴɢ ᴄó sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪểᴍ đếᴍ số ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴋʜɪ ʙắᴛ đầᴜ ᴠà ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴋý ɴʜậɴ ᴛɪềɴ…

ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟷𝟷, ʟãɴʜ đạᴏ Ủʏ ʙᴀɴ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ) ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴛạɪ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ᴛỉɴʜ ɴàʏ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ 𝟸 địᴀ ᴘʜươɴɢ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ɢồᴍ ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴠà ʜảɪ ʟăɴɢ.

ǫᴜᴀ ʀà sᴏáᴛ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ɢầɴ 𝟷𝟿.𝟶𝟶𝟶 đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ đᴏàɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ, ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢᴏàɪ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄũɴɢ đượᴄ ɴʜậɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴛừ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, đᴏàɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ᴛỉɴʜ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ đơɴ ᴠị, ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ᴛỉɴʜ ɴàʏ ᴄʜỉ ʜỗ ᴛʀợ ᴋếᴛ ɴốɪ ᴠề địᴀ ᴘʜươɴɢ.

“ᴋʜó ɴʜấᴛ ʟà ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʜỗ ᴛʀợ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, đᴏàɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴛʜấʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʜì ʜỗ ᴛʀợ, ᴄó ʜộ ᴛừ 𝟷-𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ʜộ đượᴄ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ. ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴘʜáᴛ ǫᴜà ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋý ɴʜậɴ ɴêɴ ᴋʜó xáᴄ địɴʜ số ᴛɪềɴ đã ʜỗ ᴛʀợ”, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

sᴀᴜ đợᴛ ᴍưᴀ ʟũ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, đᴏàɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ đã ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ʜơɴ 𝟷𝟽.𝟾𝟶𝟶 ʜộ ᴅâɴ ᴄʜịᴜ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴặɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ.

ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ɴắᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄứᴜ ᴛʀợ ʟũ ʟụᴛ ᴄủᴀ đᴏàɴ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜᴜʏệɴ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, số ʟượɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʙᴀɴ đầᴜ ʟà 𝟷𝟽.𝟾𝟶𝟾 ʜộ. ᴠề ᴛɪêᴜ ᴄʜí ʜỗ ᴛʀợ, ʟúᴄ đầᴜ, ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʜỗ ᴛʀợ ʜộ ʙị ɴɢậᴘ ʟụᴛ ᴛʀêɴ 𝟷 ᴍ (ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ đợᴛ 𝟷), sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó sự ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ đᴏàɴ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ʜᴜʏệɴ ᴄʜỉ đạᴏ ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʜộ ʙị ɴɢậᴘ ʟụᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ (ᴛʀừ xã ʜảɪ ᴀɴ, ʜảɪ ᴋʜê).

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʜôɴ ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʟêɴ ᴜʙɴᴅ xã để ᴛổɴɢ ʜợᴘ, ʀà sᴏáᴛ ʟạɪ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ, đốɪ ᴛượɴɢ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ; ɴɢườɪ ᴅâɴ đượᴄ ᴘʜáᴛ ᴘʜɪếᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ʜỗ ᴛʀợ, ᴘʜɪếᴜ ɴʜậɴ ǫᴜà ᴜʙɴᴅ xã ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ᴄó đóɴɢ ᴅấᴜ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ xã.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜɪᴀ ʟàᴍ 𝟹 đợᴛ: Đợᴛ 𝟷 ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟶, đᴏàɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ʜơɴ 𝟷.𝟺𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ, đượᴄ ɴʜậɴ ᴍứᴄ 𝟹 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Đợᴛ 𝟸 ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠàᴏ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹.𝟾𝟶𝟶 ʜộ đượᴄ ɴʜậɴ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ɴàʏ, ʜᴜʏệɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄó ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ɴɢᴏàɪ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛạɪ ᴍộᴛ địᴀ ᴘʜươɴɢ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜêᴍ.

Đợᴛ 𝟹, ᴛạɪ xã ʜảɪ Địɴʜ ᴄó ʜơɴ 𝟷.𝟺𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ᴛạɪ 𝟷𝟹 xã ᴄòɴ ʟạɪ, ᴄó ʜơɴ 𝟷𝟷.𝟷𝟺𝟶 ɴɢườɪ ʜộ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ đượᴄ ɴʜậɴ ǫᴜà, ᴍỗɪ ɴɢườɪ đượᴄ ɴʜậɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟼,𝟻 ᴛỷ đồɴɢ. số ᴛɪềɴ ᴍà đᴏàɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜêᴍ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʜộ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠà ᴄáᴄ ʜộ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʜᴜʏệɴ ᴋʜôɴɢ xáᴄ địɴʜ ᴄʜíɴʜ xáᴄ đượᴄ.

“ᴛʀᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɴɢᴏàɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ᴛặɴɢ ǫᴜà ᴄó ᴛêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ đượᴄ ɴʜậɴ ǫᴜà ᴅᴏ xã ɴắᴍ ᴄũɴɢ đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ, ɴʜưɴɢ ᴋʜó ᴄʜíɴʜ xáᴄ đượᴄ”, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠĩɴʜ ǫᴜʏềɴ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó đơɴ ᴠị ɢɪáᴍ sáᴛ ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ đᴏàɴ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴋý ɴʜậɴ ʜỗ ᴛʀợ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋɪểᴍ đếᴍ số ᴛɪềɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴋʜɪ ʙắᴛ đầᴜ ᴠà ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ, ᴋʜôɴɢ ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴄứᴜ ᴛʀợ…

Ôɴɢ ᴠõ ᴠăɴ ʟựᴄ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ xã ʜảɪ ʜưɴɢ, ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đᴏàɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ 𝟸 đợᴛ. ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ 𝟷, ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟼𝟶 ʜộ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɴɢậᴘ sâᴜ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ᴍéᴛ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ; đếɴ đợᴛ 𝟸 ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷.𝟾𝟶𝟶 ʜộ (ᴛʀừ ɴʜữɴɢ ʜộ đã ɴʜậɴ đợᴛ 𝟷) đượᴄ ɴʜậɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

“ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ đᴏàɴ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄủᴀ xã ʜơɴ 𝟸,𝟿 ᴛỷ đồɴɢ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ɴɢᴏàɪ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ xã ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜốɴɢ ᴋê”, ôɴɢ ʟựᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜư ᴅâɴ ᴛʀí đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄʜɪềᴜ 𝟼/𝟷𝟶, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴄʜíɴʜ xáᴄ số ᴛɪềɴ ᴄủᴀ đᴏàɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ đã ʜỗ ᴛʀợ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴍà ᴄʜỉ xáᴄ ɴʜậɴ ᴍứᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟹,𝟺 ᴛỷ đồɴɢ.

Đᴏàɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ đã ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở 𝟸 ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ ᴠà ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴅᴏ ᴍưᴀ ʟũ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴜʙᴍᴛᴛǫᴠɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ, số ᴛɪềɴ ᴍà đᴏàɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đã ᴛʀᴀᴏ ᴄʜᴏ 𝟾𝟿𝟷 ʜộ (𝟽 ʜộ ᴄó ᴛêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴋʜôɴɢ đếɴ ɴʜậɴ ǫᴜà) ở ʜᴜʏệɴ ɴàʏ ʟà ɢầɴ 𝟸,𝟽 ᴛỷ đồɴɢ.

ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ, ǫᴜᴀ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ ᴛừ ᴄáᴄ xã, ʜảɪ ʟăɴɢ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟽.𝟾𝟶𝟶 ʜộ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴʜậɴ ʜỗ ᴛʀợ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, số ʟượɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴛạɪ ᴍộᴛ số xã ᴄó sự ᴄʜêɴʜ ʟệᴄʜ.

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠĩɴʜ ǫᴜʏềɴ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴍᴛᴛǫᴠɴ ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴅᴏ đᴏàɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴛặɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴍứᴄ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜôɴɢ xáᴄ địɴʜ ᴄụ ᴛʜể số ᴛɪềɴ ɴữ ᴄᴀ sĩ ɴàʏ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ”.

Đốɪ ᴠớɪ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ʟãɴʜ đạᴏ Ủʏ ʙᴀɴ ᴍᴛᴛǫᴠɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ɢửɪ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ɴɢàʏ 𝟸/𝟼, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ đã đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Ủʏ ʙᴀɴ ᴍᴛᴛǫᴠɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀᴀᴏ số ᴛɪềɴ 𝟷,𝟻 ᴛỷ đồɴɢ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ xã ʜảɪ ᴘʜᴏɴɢ, ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ, ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ sự ᴋếᴛ ɴốɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ, địᴀ ᴘʜươɴɢ đượᴄ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ʜỗ ᴛʀợ 𝟷,𝟺 ᴛỷ đồɴɢ để xâʏ ᴅựɴɢ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴄʜốɴɢ ʟũ.

ʟãɴʜ đạᴏ xã ʜảɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: “ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟷, xã ᴄũɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ đề ɴɢʜị xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ. sᴀᴜ đó, Ủʏ ʙᴀɴ ᴍᴛᴛǫᴠɴ xã ʜảɪ ᴘʜᴏɴɢ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴘʜảɴ ʜồɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄó xáᴄ ɴʜậɴ ᴄủᴀ Đảɴɢ ủʏ xã để ᴛʀả ʟờɪ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ”.

ɴɢᴏàɪ ᴄᴀ sĩ ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ ᴛʜì ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ ᴄũɴɢ ʜỗ ᴛʀợ xâʏ 𝟸 ɴɢôɪ ɴʜà ᴄʜᴏ ᴘʜụ ɴữ ɴɢʜèᴏ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴛʀị ɢɪá ʜơɴ 𝟼𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴄăɴ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here