Home Tin tức Công An TP Biên Hòa tiết lộ lí do bà Phương Hằng đến làm việc, Diệp ‘già’ trốn mất dạng

Công An TP Biên Hòa tiết lộ lí do bà Phương Hằng đến làm việc, Diệp ‘già’ trốn mất dạng

0
Công An TP Biên Hòa tiết lộ lí do bà Phương Hằng đến làm việc, Diệp ‘già’ trốn mất dạng

ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ Độɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛổɴɢ ʜợᴘ (ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ) ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙà ʜằɴɢ ᴛố ɢɪáᴄ ʙà Đ.ᴛ.ɴ.ᴅ.

ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ (Đồɴɢ ɴᴀɪ) xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ᴠàᴏ sáɴɢ 𝟸𝟻/𝟷𝟷, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Đạɪ ɴᴀᴍ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ) đã đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ.

ᴄụ ᴛʜể, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ Độɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛổɴɢ ʜợᴘ (ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ) ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙà ʜằɴɢ ᴛố ɢɪáᴄ ʙà Đ.ᴛ.ɴ.ᴅ (ɴɢụ ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ) ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ᴍìɴʜ.

ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʙà ʜằɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ʙà Đ.ᴛ.ɴ.ᴅ đã ʟêɴ ᴍạɴɢ ɴóɪ ᴍộᴛ số đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ, ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴄáɴ ʙộ Độɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ, xử ʟý.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ, ᴛʀướᴄ đó ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴộᴘ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ, ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ʜồ sơ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ sᴀᴜ đó đã ᴄʜᴜʏểɴ xᴜốɴɢ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴛʜụ ʟý ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ, ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛêɴ ᴅɪệᴘ Đậᴜ ᴅᴏ ʙà Đ.ᴛ.ɴ.ᴅ (ɴɢụ ᴛᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ) ʟà ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ đăɴɢ ᴛảɪ ɴʜɪềᴜ ᴄʟɪᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ số ᴄʟɪᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴàʏ ɴóɪ: “ᴛʜế ɴàᴏ ᴄũɴɢ xảʏ ʀᴀ sự ᴄố ở Đạɪ ɴᴀᴍ, ʙởɪ ᴠì ʙìɴʜ ô xʏ ᴋʜôɴɢ đạᴛ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ…”.

sᴀᴜ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟷𝟷, ʙà ʜằɴɢ đăɴɢ ᴛʀêɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ: “ᴋẻ đáɴʜ ᴘʜá ɴʜà ᴍáʏ ô xʏ đâʏ ǫᴜý ᴠị” ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ɢɪấʏ ᴍờɪ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴍờɪ ʙà ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ- ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ʙị ᴛáᴍ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó đơɴ ᴛố ᴄáᴏ.

ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɢồᴍ: ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, ᴄᴀ sĩ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ, ʟᴜậᴛ sư ʟê ᴛʜàɴʜ ᴋíɴʜ ᴠà ʙà ᴛʀươɴɢ ᴠɪệᴛ ʜà.

ᴄòɴ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄó đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɢồᴍ: ᴄᴀ sĩ Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ɴʜà ʙáᴏ ʜàɴ ɴɪ, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ ʜɪểɴ ᴠà ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here